INŠTALÁCIA ZA NIEKOLKO MINÚT

Úžasne inteligentné zariadenie, úžasne jednoduchá inštalácia.

Prevezmite si oficiálnu príručku

Rozbalenie Gogogate2

Vyberte Gogogate2 zo škatule a zapnite ho. Prevezmite si mobilnú aplikáciu do vášho smartfónu.

PREVEZMITE SI ZADARMO APLIKÁCIU

Možnosť A

Pomocou smartfónu

Možnosť B

Pomocou SD karty

Nastavte zariadenie

Nové zariadenie Gogogate2 môže byť naprogramované priamo vaším telefónom alebo pomocou PC (je nutné mať čítačku SD kariet).

Možnosť A

Do ovládania

Možnosť B

Do motora

Pripojenie Gogogate2 k vrátam či bráne

Hneď ako je vaše zariadenie patrične nastavené, pripojte ho na zadnú stranu vášho nástenného ovládača vrát/brány.

Bezdrôtový senzor (GGG – TWS2)

Drôtový senzor (GGG2 – WDS)

Umiestnenie senzora na garážové vráta alebo bránu

Po naprogramovaní a pripojení zariadenia Gogogate je potrebné pripojiť ešte senzor k vašim vrátam/bráne. Tento krok je nutný kvôli vzdialenému ovládaniu vrát. Z bezpečnostných dôvodov prístup z cudzej siete bez senzora nefunguje.

Umiestnite bezdrôtový snímač v hornej časti vrát. Pre správnu funkčnosť snímača je nutné ho umiestniť v správnom smere.

Umiestnite jednu časť snímača na stenu a druhú na pohyblivú časť vrát. Snímač potom prepojte so zariadením.

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku

T-Rex Technologies s.r.o.

Obchodné podmienky

Kontakt